Уважаеми посетители, този уеб сайт преустанови дейността си през есента на 2012г. по заповед на Агенцията по заетостта!

За въпроси и информация, моля посете уеб сайта на Агенцията по заетостта.

Процедура по мерки за месец 11.2010 г.

Дирекция „Бюро по труда“ – Сливница уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през месец ноември 2010 г., както следва:

Основание по ЗНЗ Насърчителни мерки за заетост и обучение Налични средства
чл.36 ал.1 1.Насърчаване на работодателите да наемат безработни младежи до 29 г. 704 лв.
чл.36 ал.2 2.Насърчаване на работодателите да наемат безработни младежи до 29 г. с трайни увреждания. 709 лв.
чл.51 3.Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица на непълно работно време. 50 лв.
чл.52 ал. 1 4.Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайни увреждания. 2936 лв.

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата.

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюра по труда“ – Сливница; пл. „Съединение“, № 1, стая № 5, тел. 0727/42694