Уважаеми посетители, този уеб сайт преустанови дейността си през есента на 2012г. по заповед на Агенцията по заетостта!

За въпроси и информация, моля посете уеб сайта на Агенцията по заетостта.

EURES – Ден на отворени врати

Днес в ДБТ – Сливница се проведе ден на отворените врати по EURES.

Служителите на бюрото разясняваха същността и функциите на европейската мрежа за заетост, търсенето и предлагането на работа в 27-те страни от Европейския съюз, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Конфедерация Швейцария.

Приятна изненада бе група от служители на Общинска администрация Сливница, които също се поинтересуваха, какъв е този шум на вторият етаж в сградата и проявиха любознателност.

Денят на отворени врати се провежда за пръв път тук, не бе толкова популярен и значително отстъпва по посещаемост на борсите за търсещи работа лица. Въпреки това, около 30-тина посетители за първи път се запознават с функциите на EURES съветниците, адресите на мрежата в интернет, начините за кандидатстване по заявки за работа там, а така също и кой може да им помогне, да намерят дефицитен персонал с висока квалификация.

Малка галерия:

Leave a Reply