Уважаеми посетители, този уеб сайт преустанови дейността си през есента на 2012г. по заповед на Агенцията по заетостта!

За въпроси и информация, моля посете уеб сайта на Агенцията по заетостта.

Годеч

Адрес на ДБТ:
гр. Годеч 2240, ул.“Бригадир“ №3
Телефон за информация:
0729/21-75
Приемно време:
8.30 – 17.00

Община Годеч има 20 населени места с общо население 6052 жители /21.07.05 г./:

 • Бракьовци
 • Букоровци
 • Бърля
 • Връдловци
 • Върбница
 • Гинци
 • Годеч
 • Голеш
 • Губеш
 • Каленовци
 • Комщица
 • Лопушня
 • Мургаш
 • Равна
 • Разбоище
 • Ропот
 • Смолча
 • Станинци
 • Туден
 • Шума