Уважаеми посетители, този уеб сайт преустанови дейността си през есента на 2012г. по заповед на Агенцията по заетостта!

За въпроси и информация, моля посете уеб сайта на Агенцията по заетостта.

Програми и мерки

Стажуване за младежи

Агенцията по заетостта стартира изпълнението на нова схема от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Схемата е насочена към младежи до 29-годишна възраст и наречена „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж”.

Мерки за насърчаване на заетостта /нова процедура/

Д ”БТ” Сливница уведомява всички работодатели, че разполага със свободни финансови средства по насърчителни мерки по реда на ЗНЗ.

Подновява се издаването на ваучери за обучение по схема „Аз мога”

От 01.09.2010 г. Агенцията по заетостта подновява издаването на ваучери за включване в обучение по професионална квалификация и обучение по ключови компетентности по схема „Аз мога”.

Проект „Нов избор – развитие и реализация“: Одобрени заявки

Публикуваме одобрените заявки по Проект „Нов избор – развитие и реализация“: За територията на община Сливница Заявление на безработно лице – схема „Развитие“ За територията на община Драгоман Заявление на безработно лице – схема „Развитие“ За територията на община Костинброд Заявление на безработно лице – схема „Развитие“

Златка Стоилова успешно се вписа в екипа на EURES България

Работа за младежи в държавната администрация

Стартира приемането на документи на кандидати за работа в Държавната администрация по компонент 1 от Национална програма „Старт на кариерата“.

Page 2 of 612345...Last »