Уважаеми посетители, този уеб сайт преустанови дейността си през есента на 2012г. по заповед на Агенцията по заетостта!

За въпроси и информация, моля посете уеб сайта на Агенцията по заетостта.

Свободни работни места

Актуални към 2012-01-22 11:28:06

ГрадДБТRef. №ДлъжностОбразованиеБр. незаети
София111/ДБТ - София - Изток828АвтомеханикСредно-3 СПК1
София104/ДБТ - София - Люлин405АвтомеханикСредно-2 СПК4
Равно поле805-02/ДБТ - Ихтиман, Филиал-02196АвтомонтьорСредно-3 СПК4
София104/ДБТ - София - Люлин404АвтомонтьорСредно-2 СПК4
София101/ДБТ - София - Възраждане734Агент, осигуряванеСредно-без степен10
София104/ДБТ - София - Люлин365Агент, осигуряванеСредно-1 СПК25
Перник808/ДБТ - Перник666Администратор, хотелПрофесионален колеж-4 СПК / Организация и управление на туризма1
Самоков811/ДБТ - Самоков546Администратор, хотел3
Ботевград802/ДБТ - Ботевград334Асистент, висше училищеВисше-магистър1
Душанци815/ДБТ - Пирдоп319БарманСредно-без степен1
София111/ДБТ - София - Изток871БиблиотекарВисше-магистър / Библиотекознание и библиография1
София107/ДБТ - София - Сердика666Брокер, стокиВисше-без степен25
София107/ДБТ - София - Сердика610Водач, селскостопански машиниСредно-3 СПК5
София111/ДБТ - София - Изток827Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация)Средно-без степен1
София107/ДБТ - София - Сердика679ВъзпитателВисше-магистър / Начална училищна педагогика1
София107/ДБТ - София - Сердика649ВъзпитателВисше-магистър / Начална училищна педагогика1
София111/ДБТ - София - Изток826Възпитател методикВисше-бакалавър / Начална училищна педагогика1
София107-02/ДБТ - София - Сердика, Филиал-0290Главен готвачСредно-3 СПК / Производство на кулинарни изделия и напитки1
София111/ДБТ - София - Изток829Главен технически сътрудникСредно-2 СПК1
Перник808/ДБТ - Перник689ГотвачСредно-без степен1
София104/ДБТ - София - Люлин400ГотвачСредно-3 СПК / Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия1
София104/ДБТ - София - Люлин316ГотвачСредно-3 СПК1
София107/ДБТ - София - Сердика691ГотвачСредно-без степен / Производство на кулинарни изделия и напитки1
София107/ДБТ - София - Сердика687ГотвачСредно-3 СПК1
София107/ДБТ - София - Сердика596ГотвачСредно-3 СПК / Производство на кулинарни изделия и напитки1
София111/ДБТ - София - Изток833ГотвачСредно-2 СПК1
София111-01/ДБТ - София - Изток, Филиал-01135ГотвачСредно-3 СПК / Обслужване на заведения в обществено хранене1
София104/ДБТ - София - Люлин380Домашна помощницаСредно-без степен1
София107/ДБТ - София - Сердика677Домашна помощницаСредно-без степен1
Перник808/ДБТ - Перник653Дърводелец, мебелистСредно-без степен1
София111/ДБТ - София - Изток722Експерт, международно сътрудничествоВисше-бакалавър1
Перник808/ДБТ - Перник679ЗаварчикСредно-2 СПК / Технология на машиностроенето-студена обработка1
Радомир808/ДБТ - Перник586ЗаварчикСредно-1 СПК / Заваряване2
Своге813/ДБТ - Своге161Застрахователен агент5
София101/ДБТ - София - Възраждане733Застрахователен агентСредно-без степен10
София104/ДБТ - София - Люлин358Застрахователен агентСредно-без степен30
София107/ДБТ - София - Сердика692Застрахователен агентСредно-без степен30
София107/ДБТ - София - Сердика665Застрахователен агентСредно-без степен30
София107/ДБТ - София - Сердика622Застрахователен агентСредно-без степен,Висше-без степен35
София107/ДБТ - София - Сердика685Застрахователен агентСредно-без степен40
София104/ДБТ - София - Люлин387Застрахователен агентСредно-без степен45
София104/ДБТ - София - Люлин330Инкасатор, дългови задълженияСредно-без степен15
Самоков811/ДБТ - Самоков544Калкулант1
Самоков811/ДБТ - Самоков548Калкулант1
София104/ДБТ - София - Люлин389Касиер5
София104/ДБТ - София - Люлин401КасиерСредно-без степен8
София101/ДБТ - София - Възраждане747Касиер, домакинСредно-без степен1
София107/ДБТ - София - Сердика590КозметикСредно-1 СПК1
София107/ДБТ - София - Сердика695КозметикСредно-без степен2
Елин Пелин805-02/ДБТ - Ихтиман, Филиал-02194Комисионер, стокиСредно-без степен9
Перник808/ДБТ - Перник659Котляр, ремонт на енергийни агрегати и съоръженияПрофесионална квалификация-2 СПК / Огнярство,Средно-2 СПК1
Костенец805-01/ДБТ - Ихтиман, Филиал-0164КранистПрофесионална квалификация-без степен,Средно-без степен2
София111-01/ДБТ - София - Изток, Филиал-01142Кредитен администраторСредно-без степен20
Самоков811/ДБТ - Самоков555Кредитен специалист, банка3
София111-01/ДБТ - София - Изток, Филиал-01140Лекар1
София111-01/ДБТ - София - Изток, Филиал-01153ЛекарВисше-магистър / Медицина49
Годеч814-03/ДБТ - Сливница, Филиал-031273Личен асистентОсновно-без степен / Неопределени (невключени) в настоящата класификация специалности2
Правец802-01/ДБТ - Ботевград, Филиал-0140Личен асистентСредно-без степен,Основно-без степен2
София111/ДБТ - София - Изток841ЛогопедВисше-бакалавър / Специална педагогика – логопедия1
Ботевград802/ДБТ - Ботевград325Майстор, производство на тестени изделия1
София107/ДБТ - София - Сердика698МаникюристСредно-без степен2
София107/ДБТ - София - Сердика589МаникюристСредно-1 СПК2
София101/ДБТ - София - Възраждане752Маркировач, ресторантСредно-без степен35
София107/ДБТ - София - Сердика694МасажистСредно-без степен2
София111/ДБТ - София - Изток846МасажистСредно-без степен2
Годеч814-03/ДБТ - Сливница, Филиал-0345Машинен оператор, навиване на бобина2
Габер814/ДБТ - Сливница246Машинен оператор, производство на каучукови изделия8
Божурище814/ДБТ - Сливница138Машинен оператор, производство на мебелиОсновно-без степен / Дърводелство1
София101/ДБТ - София - Възраждане753Машинен оператор, смесване в химически и други сродни на тях процесиСредно-1 СПК4
Врачеш802/ДБТ - Ботевград322Машинен оператор, шиенеБез образование-без степен4
Перник808/ДБТ - Перник634Машинен оператор, шиенеСредно-без степен23
Петърч814/ДБТ - Сливница244Машинен оператор, шиенеСредно-1 СПК / Шивачество15
Ихтиман805/ДБТ - Ихтиман347Машинен оператор, шиене на облеклаСредно-без степен3
Перник808/ДБТ - Перник664Машинен оператор, шиене на облеклаСредно-1 СПК / Шивачество2
Габер814/ДБТ - Сливница248Машинист, пътно-строителни машини2
Перник808/ДБТ - Перник686Машинист, пътно-строителни машиниСредно-2 СПК / Пътно - строителна техника1
София104/ДБТ - София - Люлин343Медицинска сестраВисше-бакалавър / Медицинска сестра1
София107/ДБТ - София - Сердика608Медицинска сестраПолувисше-без степен1
София107-02/ДБТ - София - Сердика, Филиал-0299Медицинска сестраВисше-професионален бакалавър / Медицинска сестра1
София111-01/ДБТ - София - Изток, Филиал-01141Медицинска сестра1
София107/ДБТ - София - Сердика672Медицинска сестраВисше-бакалавър / Медицинска сестра2
София107-02/ДБТ - София - Сердика, Филиал-0291Медицинска сестраВисше-бакалавър / Медицинска сестра3
София104/ДБТ - София - Люлин386Медицинска сестраВисше-без степен / Медицинска сестра5
София104/ДБТ - София - Люлин384Медицинска сестраВисше-бакалавър / Медицинска сестра5
София111-01/ДБТ - София - Изток, Филиал-01152Медицинска сестраВисше-бакалавър / Медицинска сестра40
София107/ДБТ - София - Сердика701Мениджър продажбиВисше-без степен / Икономика1
София111/ДБТ - София - Изток824Мениджър проучване на пазариВисше-магистър / Икономика1
Перник808/ДБТ - Перник663МесачОсновно-без степен1
София104-01/ДБТ - София - Люлин, Филиал-0149Мияч, превозни средства (ръчно)Основно-без степен1
Нови Искър104-01/ДБТ - София - Люлин, Филиал-0154Младши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше-магистър / Български език и история1
Нови Искър104-01/ДБТ - София - Люлин, Филиал-0153Младши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше-магистър / География и биология1
София111/ДБТ - София - Изток709Младши учител, ресурсенВисше-професионален бакалавър / Предучилищна педагогика1
Костинброд814/ДБТ - Сливница243Монтажник, електрически елементиСредно-без степен3
София814-04/ДБТ - Сливница, Филиал-04158Монтажник, електрически елементи2
Етрополе802-02/ДБТ - Ботевград, Филиал-02102Монтажник, електрооборудванеСредно-3 СПК / Електрически машини и апарати4
Ботевград802/ДБТ - Ботевград323Обслужващ, магазинСредно-без степен5
Елин Пелин805-02/ДБТ - Ихтиман, Филиал-02198Общ работникСредно-без степен1
Правец802-01/ДБТ - Ботевград, Филиал-0139Общ работникОсновно-без степен14
Перник808/ДБТ - Перник615ОгнярСредно-2 СПК / Огнярство1
Пирдоп815/ДБТ - Пирдоп312ОксиженистСредно-без степен2
София107/ДБТ - София - Сердика616Оператор, център за обажданияСредно-без степен20
София104/ДБТ - София - Люлин398ОхранителСредно-без степен2
София107/ДБТ - София - Сердика625ОхранителСредно-без степен15
София104/ДБТ - София - Люлин350ОхранителСредно-без степен25
София101/ДБТ - София - Възраждане755ОхранителОсновно-3 СПК30
София104/ДБТ - София - Люлин406ОхранителСредно-без степен30
София104/ДБТ - София - Люлин397ОхранителСредно-без степен30
София107/ДБТ - София - Сердика707ОхранителСредно-без степен40
София104/ДБТ - София - Люлин328ПедагогВисше-бакалавър / Педагогика1
Пирдоп815/ДБТ - Пирдоп307Перач (ръчно)Основно-без степен,Средно-без степен1
София107/ДБТ - София - Сердика605Помощник-възпитателСредно-без степен2
София104/ДБТ - София - Люлин362Помощник-готвачСредно-2 СПК / Технология на производството и обслужването в общественото хранене1
София107/ДБТ - София - Сердика595Помощник-готвачСредно-2 СПК / Производство на кулинарни изделия и напитки2
София104/ДБТ - София - Люлин394ПортиерСредно-без степен2
София104-01/ДБТ - София - Люлин, Филиал-0155Прислужник, домашенСредно-без степен1
София111/ДБТ - София - Изток729Програмист, софтуерни приложенияВисше-бакалавър / Компютърни науки15
Ихтиман805/ДБТ - Ихтиман342Продавач, хранителни продуктиСредно-без степен2
Ихтиман805/ДБТ - Ихтиман343Продавач, хранителни продуктиСредно-без степен2
Добрич814-04/ДБТ - Сливница, Филиал-04157Продавач-консултант1
Долна баня811-01/ДБТ - Самоков, Филиал-0146Продавач-консултант1
София104/ДБТ - София - Люлин390Продавач-консултантСредно-без степен1
София111/ДБТ - София - Изток832Продавач-консултантСредно-2 СПК2
София104/ДБТ - София - Люлин388Продавач-консултант10
София111-01/ДБТ - София - Изток, Филиал-01158Продавач-консултантСредно-без степен10
София104-01/ДБТ - София - Люлин, Филиал-0152Професионален консултантСредно-без степен20
София111/ДБТ - София - Изток842ПсихологВисше-бакалавър / Психология1
София111/ДБТ - София - Изток840Работник, поддръжкаСредно-без степен1
Рила813/ДБТ - Своге162Работник, производство на захар, захарни и шоколадови изделия2
Сливница814/ДБТ - Сливница237Работник, строителствотоОсновно-без степен1
София107/ДБТ - София - Сердика702Разработчик, софтуерВисше-бакалавър / Компютърни науки1
София104-01/ДБТ - София - Люлин, Филиал-0157Рекламен агентСредно-без степен40
Ботевград802/ДБТ - Ботевград330Ръководител проектВисше-бакалавър / Електроника1
София104/ДБТ - София - Люлин392Ръководител, отдел в транспортаВисше-бакалавър / Транспортна техника1
Перник808/ДБТ - Перник674СервитьорСредно-2 СПК / Обслужване на заведения в обществено хранене2
Самоков811/ДБТ - Самоков543Сервитьор1
Самоков811/ДБТ - Самоков547Сервитьор6
София111/ДБТ - София - Изток850СервитьорСредно-без степен1
София107/ДБТ - София - Сердика594СладкарСредно-2 СПК / Производство на кулинарни изделия и напитки2
София111/ДБТ - София - Изток872Социален работникСредно-без степен1
София107/ДБТ - София - Сердика686Спедиционен посредникСредно-без степен5
София101/ДБТ - София - Възраждане754СпециалистСредно-2 СПК1
София111/ДБТ - София - Изток760Специалист, компютърни мрежи и системиСредно-4 СПК / Програмно осигуряване1
София107/ДБТ - София - Сердика700Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше-магистър / Българска филология1
Долна Диканя808-01/ДБТ - Перник, Филиал-0178Строител, пътища3
София104/ДБТ - София - Люлин315СтругарСредно-3 СПК / Стругарство1
София104/ДБТ - София - Люлин374СтругарСредно-2 СПК5
София107/ДБТ - София - Сердика671СчетоводителСредно-3 СПК1
Божурище814/ДБТ - Сливница136ТапицерОсновно-без степен / Мебелно производство2
София104/ДБТ - София - Люлин393Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника3
София104-01/ДБТ - София - Люлин, Филиал-0150Технически сътрудникСредно-без степен1
София814-04/ДБТ - Сливница, Филиал-04150Технически сътрудник1
София107/ДБТ - София - Сердика684Търговски представителСредно-без степен,Висше-без степен45
Перник808/ДБТ - Перник683Учител, детска градинаВисше-бакалавър / Предучилищна педагогика1
Перник808/ДБТ - Перник678Учител, детска градинаВисше-бакалавър / Предучилищна педагогика1
Перник808/ДБТ - Перник658Учител, детска градинаВисше-бакалавър / Предучилищна педагогика1
София104/ДБТ - София - Люлин361Учител, детска градинаВисше-бакалавър / Предучилищна педагогика1
София104/ДБТ - София - Люлин355Учител, детска градинаПолувисше-без степен1
София104/ДБТ - София - Люлин344Учител, детска градинаВисше-бакалавър / Предучилищна педагогика1
София107/ДБТ - София - Сердика688Учител, детска градинаВисше-бакалавър / Предучилищна педагогика1
София107/ДБТ - София - Сердика678Учител, детска градинаВисше-магистър / Предучилищна педагогика1
Перник808/ДБТ - Перник684Учител, музика в детска градинаВисше-бакалавър / Музика1
София111-01/ДБТ - София - Изток, Филиал-01159Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)Висше-без степен / Начална училищна педагогика1
Перник808/ДБТ - Перник607Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше-бакалавър / Българска филология1
София101/ДБТ - София - Възраждане739Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше-магистър / Английска филология1
София101/ДБТ - София - Възраждане750Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше-магистър / Българска филология1
София107-02/ДБТ - София - Сердика, Филиал-0298Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше-бакалавър / Българска филология1
Банкя104/ДБТ - София - Люлин349Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше-магистър / Английска филология1
София107/ДБТ - София - Сердика697Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше-бакалавър / Математика1
София111/ДБТ - София - Изток870Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше-магистър / Английска филология1
София111-01/ДБТ - София - Изток, Филиал-01136Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше-магистър / Други специалности в детайлна област „Музикални и сценични изкуства”1
София111-01/ДБТ - София - Изток, Филиал-01129Учител, подготвителен класВисше-бакалавър / Начална училищна педагогика1
София107-02/ДБТ - София - Сердика, Филиал-0297Учител, практическо обучениеВисше-бакалавър / Полиграфия1
Перник808/ДБТ - Перник660Учител, ресурсенВисше-бакалавър / Специална педагогика1
София111/ДБТ - София - Изток851Учител, ресурсенВисше-бакалавър / Специална педагогика4
София104/ДБТ - София - Люлин314ФрезистСредно-3 СПК / Металообработващи машини1
София104/ДБТ - София - Люлин346ФрезистПрофесионална квалификация-2 СПК2
София104/ДБТ - София - Люлин375ФрезистСредно-2 СПК5
София104/ДБТ - София - Люлин331ФризьорСредно-1 СПК2
София107/ДБТ - София - Сердика696ФризьорСредно-3 СПК / Фризьорство2
София107/ДБТ - София - Сердика591ФризьорСредно-1 СПК2
Костинброд814-04/ДБТ - Сливница, Филиал-04152Химик1
Елин Пелин805-02/ДБТ - Ихтиман, Филиал-02195Чистач/ ХигиенистСредно-без степен9
Перник808/ДБТ - Перник677Чистач/ ХигиенистСредно-без степен1
Самоков811/ДБТ - Самоков538Чистач/ Хигиенист1
София104-01/ДБТ - София - Люлин, Филиал-0148Чистач/ ХигиенистОсновно-без степен1
София107/ДБТ - София - Сердика699Чистач/ ХигиенистСредно-без степен1
София111/ДБТ - София - Изток847Чистач/ ХигиенистСредно-без степен1
София111/ДБТ - София - Изток839Чистач/ ХигиенистОсновно-без степен1
София107/ДБТ - София - Сердика703Чистач/ ХигиенистСредно-без степен / Неопределени (невключени) в настоящата класификация специалности2
София104/ДБТ - София - Люлин399Чистач/ ХигиенистСредно-без степен3
София104/ДБТ - София - Люлин395Чистач/ ХигиенистСредно-без степен5
София101/ДБТ - София - Възраждане715Чистач/ ХигиенистОсновно-без степен20
София107/ДБТ - София - Сердика561Чистач/ ХигиенистСредно-без степен20
София107/ДБТ - София - Сердика705Чистач/ ХигиенистСредно-без степен35
Долни Богров111-01/ДБТ - София - Изток, Филиал-01155ШивачСредно-без степен1
Мусачево805-02/ДБТ - Ихтиман, Филиал-02199ШивачСредно-без степен10
Мусачево805-02/ДБТ - Ихтиман, Филиал-02197ШивачСредно-2 СПК / Шивачество50
Перник808/ДБТ - Перник614Шивач, мъжко/дамско облеклоОсновно-без степен / Шивачество1
София111-01/ДБТ - София - Изток, Филиал-01137Шивач, мъжко/дамско облекло3
София111/ДБТ - София - Изток818Шивач, мъжко/дамско облекло10
София104/ДБТ - София - Люлин382Шивач, мъжко/дамско облекло25
София104/ДБТ - София - Люлин376ШлайфистСредно-2 СПК5
София107/ДБТ - София - Сердика704Шофьор, автобусСредно-без степен / Вътрешни и международни превози на пътници1
Перник808/ДБТ - Перник661Шофьор, лек автомобил до 9 местаСредно-без степен1
София111/ДБТ - София - Изток852Шофьор, лекотоварен автомобилСредно-без степен1
Габер814/ДБТ - Сливница245Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона1
Сливница814/ДБТ - Сливница249Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тонаСредно-без степен5

Забележка: За допълнителна информация се свържете с Вашият трудов посредник!