Уважаеми посетители, този уеб сайт преустанови дейността си през есента на 2012г. по заповед на Агенцията по заетостта!

За въпроси и информация, моля посете уеб сайта на Агенцията по заетостта.

Конкурс за комикс на тема „Моята Мобилност”

Europass

Европас – България стартира национален конкурс за комикс на тема „Моята Мобилност”. Конкурсът ще се проведе в две категории:

  • ученици от 10 до 12 клас
  • студенти бакалавърска степен на обучение на възраст до 29г.

Целта на конкурса е да провокира въображението на участниците по представяне на различни случки – комични или тъжни – от техните пътувания извън България, а тези които не са пътували да изложат своите идеи и мечти за света извън България.

Официален сайт:  www.europass.hrdc.bg

Пълният текст на поканата, плакат за конкурса и формуляр за участие, можете да изтеглите от тук:

Покана и условия
Формуляр за участие
Плакат

Резултати от трудовата борса в ДБТ Сливница

На 20.10.2011г. от 10.00ч. в приемната на Д „Бюро по труда” Сливница, находяща се в сградата на Общината, пл.”Съединение” №1, ет.2, се проведе „мини трудова борса”.

Събитието бе уважено от г-жа Снежа Ганчева – секретар на Община Сливница, която поздрави работодателите и разговаря с посетителите на борсата.

В трудовата борса участваха 6 работодатели, обявили 62 свободни работни места, за които бе проявен интерес от 79 търсещи работа лица.

В деня на провеждане на борсата е постигната договореност за наемане на работа на 7 лица. Заемането на останалите работни места ще бъде извършено след последващ подбор от работодателите.

EURES – Ден на отворени врати

Днес в ДБТ – Сливница се проведе ден на отворените врати по EURES.

Служителите на бюрото разясняваха същността и функциите на европейската мрежа за заетост, търсенето и предлагането на работа в 27-те страни от Европейския съюз, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Конфедерация Швейцария.

Приятна изненада бе група от служители на Общинска администрация Сливница, които също се поинтересуваха, какъв е този шум на вторият етаж в сградата и проявиха любознателност.

Денят на отворени врати се провежда за пръв път тук, не бе толкова популярен и значително отстъпва по посещаемост на борсите за търсещи работа лица. Въпреки това, около 30-тина посетители за първи път се запознават с функциите на EURES съветниците, адресите на мрежата в интернет, начините за кандидатстване по заявки за работа там, а така също и кой може да им помогне, да намерят дефицитен персонал с висока квалификация.

Малка галерия: