Уважаеми посетители, този уеб сайт преустанови дейността си през есента на 2012г. по заповед на Агенцията по заетостта!

За въпроси и информация, моля посете уеб сайта на Агенцията по заетостта.

Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Списъци с доставчици на услуги по ОП "РЧР"

Списъци с доставчици на услуги по ОП „РЧР“

Днес в сайтът на Агенция по заетостта са публикувани първите списъци с доставчици на услуги, които ще предоставят професионално обучение и обучение по ключови компетентности на безработни и заети лица по Приоритетни оси 1 и 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, съгласно чл. 7, ал. 2 на ПМС 251/21.10.2009 г.

Работа в чужбина чрез фирма посредник

Работа в чужбина чрез фирма посредник

Дирекция „Бюро по труда“ препоръчва на всички, преди да използват услугите на посредническа фирма за намиране на работа в чужбина, да проверят дали фирмата има издадено удостоверение.

Снимка: bnt.bg

НП „ОСПОЗ“ – проекти за 2010 г.

НП „ОСПОЗ“ обявява конкурс за проекти, които ще се реализират през 2010 година.