Уважаеми посетители, този уеб сайт преустанови дейността си през есента на 2012г. по заповед на Агенцията по заетостта!

За въпроси и информация, моля посете уеб сайта на Агенцията по заетостта.

НП „ОСПОЗ“ – проекти за 2010 г.

Дирекция „Бюро по труда“ – Сливница стартира набирането на проекти по НП „ОСПОЗ“ за 2010 г. Програмата цели да осигури заетост и социална интеграция на безработни лица, обект на месечно социално подпомагане, чрез разкриване на работни места:

 1. в общополезни дейности
 2. в дейности на територията на предприятия без държавно и/или общинско участие:
  • дейности, насочени към подобряване условията на труд и работна среда на територията на собственото им предприятие в сгради и постройки, в които се осъществява трудова дейност и се поддържа целогодишна/постоянна заетост на работните места в предприятието. Тези дейности са допустими за работодатели, които осъществяват основна производствена дейност от промишленото производство и/или от производството на строителна продукци
  • дейности в основното промишлено производство и производство на строителна продукция, водещи до повишаване на умения, квалификация и конкурентно-способност на наетите лица на свободния пазар
  • в дейности от основното производство, свързани с преработването на селскостопанска продукция

Работодателите, които могат да кандидатстват с проекти, са:

 1. Областни управители, общински администрации и общински предприятия
 2. Държавни предприятия и институции, извършващи общополезни дейности
 3. Юридически лица с нестопанска цел
 4. Предприятия без държавно и/или общинско участие

Краен срок за подаване на проектите 27.11.2009 г.

Разгледайте текста на програмата и изтеглете документите от сървъра на АЗ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.