Уважаеми посетители, този уеб сайт преустанови дейността си през есента на 2012г. по заповед на Агенцията по заетостта!

За въпроси и информация, моля посете уеб сайта на Агенцията по заетостта.

Равнище на безработицата

Статистика

Статистика

За пръв път от месец юни 2007 г. насам, равнището на безработицата за територията на Дирекция „Бюро по труда“ – Сливница, минава границата от 7 %.

Равнището все още е с около процент под средното за страната, но бележи съществено повишение в последните няколко месеца.

В предстоящият анализ за деветмесечието на 2009 г., който ще излезе до края на този месец, ще видите зависимостите по отделни показатели.

Изтеглете CSV файлове за анализ:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.