Уважаеми посетители, този уеб сайт преустанови дейността си през есента на 2012г. по заповед на Агенцията по заетостта!

За въпроси и информация, моля посете уеб сайта на Агенцията по заетостта.

Нови заявки за обучение, стаж и работа в Дания

Обучение-практика в областта на селското стопанство

Стажанти във ферми

Дания предлага възможност за обучение, съчетано с работа-практика в областта на селското стопанство /оранжерийно производство/ (EURES Заявка №4520)

Обща информация
Дания предлага възможност за обучение – оранжерийни градинари и помощник-градинари, съчетано с работа-практика в оранжерии за саксийни растения, плодове и зеленчуци.
Оранжерийните градинари отглеждат саксийни растения, плодове и зеленчуци в големи оранжерии из цяла Дания. Различните растения изискват специфични процеси на култивиране и оранжерийните градинари трябва да контролират тези процеси от момента, в който семената започнат да се пренесят от полето и да се засаждат в оранжерийните саксии. Работата е в самите оранжерии, където въздухът е топъл и влажен. Оранжерийните градинари се включват в цялостния процес на отглеждането на културите, вкл. в програмирането на автоматичните климатични системи и дезинфикцирането на оранжериите в периодите, когато се сменят различните видове култури.
Възможно е обучение, съчетано с практика, и на по-ниско ниво – за помощник оранжериини градинари. Целият курс на обучение и практика на оранжериините градинари трае 3 години и 8 месеца, от които 45 седмици са обучение в колеж. Курсът на обучение и практика на помощник – градинарите трае 2 години, от които 33 седмици в колеж. По-голямата продължителност на курса за оранжерийни градинари осигурява по-богати знания и експертна подготовка, като включва и раздели, насочени към поемане на отоговорности и планиране.
След получаване на квалификация за оранжериен градинар, лицата могат да продължат образованието си в Дания за аграрен техник, градинар /по-високи степени/ или архитект – озеленител.
На някои от оранжерийните градинари работодателите може да предложат постоянни договори за работа в техните компании.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 • Да са на възраст м/у 18 и 30 години
 • Да имат завършен мин. 9 клас
 • Да са мотивирани /желаещи да учат и работят този вид работа в Дания за период м/у 2 и 4 години/
 • Да са с добро владеене на английски език /обучението е на английски/
 • Да се интересуват от отглеждане на растения/селскостопанска работа
 • Да са лоялни
 • Да са способни да работят самостоятелно и да проявяват гъвкавост при осъществяване на задълженията си
 • Да са мотивирани да учат датски език на вечерни курсове /през втората година се минават изпити за придобиване на сертификат за разпръскване на отровни вещества, който е на датски език/.

Препоръчително е лицата да имат опит в селскостопанска работа, дори този опит да е придобит от практика или бригади в училище/колеж/университет или в домашни условия /семейни земи, оранжерии/.
Кандидатите може да са както лица, завършили селскостопански училища/колежи/университети, така и такива, които са завършили общообразователни училища или колежи/университети с различни профили и специалности, но които имат известен опит в ръчна селскостопанска работа.

Описание на процедурата:
Одобрените кандидати ще подпишат споразумение за стажуване с датска компания и договор с търговския колеж в Оденс или о-в Фин. След първоначален трудов опит от 3 до 6 месеца, започва първият курс на обучение в колежа. По време на целия период / практиката в съответната компания и обучението в колежа/ на лицата се заплаща стандартната за този вид работа заплата /съгласно споразумение за заплащане на учащи се/ в размер на около 1 270 евро бруто. За обучението си в колежа лицата не заплащат такса /поема се от работодателя/.
Работодателите помагат при намиране на жилище, в някои случаи самите те предлагат стаи срещу заплащане /около 1000 – 2000 датски крони или приблизително 135 – 270 евро на месец/.
Периодът на започване на работата е м/у м. март и м. август 2010г., а обучението в колежа стартира през м. октомври 2010г.

Кандидатстване
Желаещите лица трябва да изпратят добре попълнени CV и кратко мотивационно писмо на английски език, с актуални координати за връзка, по ел. поща на Даниела Пирянкова, EURES съветник в Регионална служба по заетостта – Пловдив, ул. „Самара“ 7,
е-мейл: d.piryankova@az.government.bg.
Телефон за връзка – 032/960 128.
В CV–то трябва подробно да е описан опитът на кандидадтите в селскостопанска работа, независимо къде е придобит /не е необходимо да е доказан с документ/. В мотивационното писмо кандидатите следва накратко да изложат какво ги е мотивирало да учат и работят в тази сфера в Дания.
Краен срок за подаване на документи – 01.03.2010г.
Одобрените по документи лица ще бъдат поканени на интервю с представител на работодатели на 06.03.2010 в гр. София или на 08.03.2010 в гр. Пловдив.
Конкретното място за провеждане на интервютата ще бъде определено на по-късен етап. Информация ще бъде изнесена на националния ни EURES сайт, както и във всички бюра по труда в страната.

Дания търси стажанти за работа в датски ферми (EURES Заявка №4521)

Обща информация
Стажанството е възможност за придобиване на практически опит в Дания в областта на селското стопанство, който да е в тясна връзка с теоритичната подготовка на лицата. Кандидатите за стажанти трябва да са учащи в селскостопански учебни заведения или да са завършили обучението си в тези институции най-много 1 година преди кандидатстването.
Периодът на стажуване варира м/у 4 и 18 месеца, а началната дата не е фиксирана, т.е може да е по всяко време на годината, в зависимост от конкретния работодател. Поради това кандидатите трябва да имат готовност /и разрешение от съответното учебно заведение/ да прекъснат порсецеса си на обучение и да заминат за стажуване, когато бъдат поканени. Работодателите помагат при намиране на жилище или сами предлагат такова срещу определено заплащане.
Стажуването е в различни ферми – за отглеждане на плодове, зеленчуци, градинарство, както и във ферми за животновъдство /свине, крави и др./
Заплащането на стажантите е съгласно споразумението за този вид работа – начално възнаграждение около 1270 евро бруто.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 • Да са на възраст м/у 18 и 30 години към момента на кандидатстване
 • Да са ученици/студенти в селскостопански училища/колежи/университети или завършили тези учебни заведения най-много 1 година преди кандидатстването
 • Да владеят английски език на добро ниво
 • Да са мотивирани за работа в селското стопанство и учене на датски език на вечерни курсове
 • Да предприемат стажуване, което допълва текущото им обучение /или това, което са завършили предходната година/, т.е да съответства на изучаваните в съответното учебно заведение дисциплини.

Необходими документи при кандидатстване
Добре попълнени CV и кратко мотивационно писмо на английски език. В CV-то трябва да се посочи всеки опит в селскостопанска работа, който лицата са придобили от практика или бригади в училище/колеж/университет или в домашни условия /семейни земи, оранжерии/. В мотивационното писмо се посочват накратко мотивите и целите, които кандидатът желае да постигне чрез стажуването си в Дания, както и по какъв начин стажуването ще допълни обучителната програма, която кандидатът изучава или е завършил.
Легализиран превод на документите /хорариум, изучавани дисциплини/ на текущото обучение или документ за завършнено обучение /диплома, придружена с академична справка за изучаваните дисциплини/.
Легализиран превод на писмено разрешение от ръководителя на учебното заведени, позволяващо участието на съответния кандидат в подобен вид стажуване при покана в който и да е период през текущата година /за учащите към момента на кандидатстване/
Комплектът от документи се подава по ел. поща /дипломите и академичните справки – сканирани/ на Даниела Пирянкова, EURES съветник в Регионална служба по заетостта» – Пловдив, ул. «Самара» 7,
е-мейл: d.piryankova@az.government.bg.
Телефон за връзка – 032/960 128.
Краен срок за подаване на документи – 01.03.2010г.
Одобрените по документи лица ще бъдат поканени на интервю с представител на работодатели на 06.03.2010 в гр. София или на 08.03.2010 в гр. Пловдив.
Конкретното място за провеждане на интервютата ще бъде определено на по-късен етап. Информация ще бъде изнесена на националния ни EURES сайт, както и във всички бюра по труда в страната.

2 responses to “Нови заявки за обучение, стаж и работа в Дания”

 1. I am interested in the proposal you have made to teaching and working in Denmark for 24 years I am working in agriculture, forestry graduate school specializing in hunting forest-ranger, I am currently unemployed and looking for new perspectives single place for a better life!

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.