Уважаеми посетители, този уеб сайт преустанови дейността си през есента на 2012г. по заповед на Агенцията по заетостта!

За въпроси и информация, моля посете уеб сайта на Агенцията по заетостта.

Стажуване за младежи

Агенцията по заетостта стартира изпълнението на нова схема от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Схемата е насочена към младежи до 29-годишна възраст и наречена „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж”. Новата операция е насочена към всички сфери на икономиката. Продължителността на проекта е 34 месеца.
Схемата извежда на преден план инвестирането в човешкия капитал с конкретни дейности в посока повишаване заетостта на младежите чрез осигуряване на стажуване. Държавни и общински администрации и структури на съдебната система не могат да бъдат работодатели.

Проектът “Ново начало – от образование към заетост” по схемата, ще стартира с набиране на заявки от работодатели в реалния сектор на икономиката. Младежите също подават заявления за включване в бюрата по труда в страната. Стажуването е с продължителност 6 месеца. Предоставянето на средствата за финансиране на заетостта на наетите по проекта лица ще се извършва, въз основа на сключен между работодателя и бюрата по труда Договор по образец.

От бюджета на проекта на работодателя за времето на стажуването на всеки нает младеж ще се предоставят средства за осигуряването на заетост в размер на 300 лв. месечно + осигуровките. Предвидено е и месечно възнаграждение в размер на половината от стойността на минималната работна заплата за всеки наставник на стажант по схемата, определен от работодателя.
Заделените средства са в размер на 35 млн. лв.

Обхват на проекта: приоритетно в дейностите по проекта се включват: безработни младежи до 29 години, регистрирани в бюрата по труда, завършили средно или висше образование (дипломирани), без трудов стаж по специалността.

Цел на проекта: да се повиши конкурентноспособността на младежите чрез осигуряване на възможност за стажуване по специалността, което ще улесни прехода от образование към заетост, а и едновременно с това ще доведе до натрупване на ценен първи професионален опит, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодатели.

Специфика на проекта: работодателят ще наема безработно лице на длъжност за изпълнение на дейности само по придобитата от лицето специалност, в съответствие със заявеното от работодателя работно място и посочената от него специалност. Работодателят трябва да осигури и наставник за 6-месечния период на стажуването.

В проекта не могат да участват младежи, завършили средно или висше образование (дипломирани), с трудов стаж по специалността.
Очаквани резултати: 15 000 лица, получили посреднически услуги, а 13 500 лица преминали успешно стаж по придобитата от тях специалност с възможност за последваща заетост.

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.