Уважаеми посетители, този уеб сайт преустанови дейността си през есента на 2012г. по заповед на Агенцията по заетостта!

За въпроси и информация, моля посете уеб сайта на Агенцията по заетостта.

Трудова борса – гр. Сливница /24.09.2010 г./

Дирекция „Бюро по труда“ – Сливница организира трудова борса с участието на работодатели и търсещи работа лица.
Събитието ще се проведе на 24.09.2010 г. от 10.00 ч. в приеманата на ДБТ – гр. Сливница, пл. „Съединение“ 1, етаж 2, стая №2 (сградата на Общинска администрация Сливница).

Сред поканените работодатели са:

  • „Кентрони“ ЕООД
  • „АК Магнит“ АД
  • „Юроспийд“ ООД
  • „Равик – Д“ ООД
  • „Екоела Прима“ ЕООД
  • „Евроинженеринг“ ООД
  • „Калцит“ ООД
  • „Стелт 2002“ ЕООД
  • Институт по социални дейности и практики

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.