Уважаеми посетители, този уеб сайт преустанови дейността си през есента на 2012г. по заповед на Агенцията по заетостта!

За въпроси и информация, моля посете уеб сайта на Агенцията по заетостта.

Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Ден на кариерата за хората с увреждания

Ден на кариерата за хората с увреждания

На 5-ти октомври от 13.30 ч. в хотел „Радисън“ в София ще се проведе специализирана трудова борса за хора с увреждания. Форумът се организира за шеста поредна година от „Българско сдружение за личностна алтернатива“. Проектът е финансиран от Агенция за хора с увреждания /АХУ/ и се изпълнява в сътрудничество с Нов Български Университет.

Приемна грижа - що е то?

Приемна грижа – що е то?

Приемната грижа позволява на децата, лишени от родителска такава, да бъдат поставени в условията на семейство. Целта е децата да бъдат отгледани в семейство и така да получат максимално добри условия и възможност за развитие.

Мини трудова борса – резултати

На 24.09.2010г от 10,00 часа в помещенията на Д”БТ” Сливница, в сградата на Общинска администрация Сливница, пл. „Съединение ” №1, се проведе „мини трудова борса”.