Уважаеми посетители, този уеб сайт преустанови дейността си през есента на 2012г. по заповед на Агенцията по заетостта!

За въпроси и информация, моля посете уеб сайта на Агенцията по заетостта.

Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Резултати от трудовата борса в ДБТ Сливница

Резултати от трудовата борса в ДБТ Сливница

На 20.10.2011г. от 10.00ч. в приемната на Д „Бюро по труда” Сливница, находяща се в сградата на Общината, пл.”Съединение” №1, ет.2, се проведе „мини трудова борса”.

EURES - Ден на отворени врати

EURES – Ден на отворени врати

Днес в ДБТ – Сливница, бе ден на отворените врати по EURES.
Служителите на бюрото разясняваха същността и функциите на европейската мрежа за заетост, търсенето и предлагането на работа в 27-те страни от Европейския съюз, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Конфедерация Швейцария.

Международна трудова борса за инженерни кадри и IT специалисти

Международна трудова борса за инженерни кадри и IT специалисти

На 20.04.2011 г., в Технически университет – Варна (Нов учебен корпус, етаж 5, зала „Конферентна-заседателна“), ще се проведе Международна трудова борса за инженерни кадри и IT специалисти.
На борсата ще присъстват EURES съветници от Германия, Дания и Норвегия.