Уважаеми посетители, този уеб сайт преустанови дейността си през есента на 2012г. по заповед на Агенцията по заетостта!

За въпроси и информация, моля посете уеб сайта на Агенцията по заетостта.

Нова процедура за насърчителни мерки за заетост (03.2011 г.)

Дирекция „Бюро по труда“ – Сливница, уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/, както следва:

Насърчителни мерки за заетост и обучение„Средства“
1. Насърчаване на работодателите да наемат безработни младежи до 29 г. (чл.36 ал.1 от ЗНЗ).2 100,00 лв.
2. Насърчаване на работодателите да наемат безработни младежи до 29 г. с трайни увреждания (чл.36 ал.2 от ЗНЗ).2 787,40 лв.
4. Насърчаване на работодателите микропредприятия да разкриват работни места като се субсидират първите 5 разкрити работни места (чл.50 от ЗНЗ).561,39 лв.
5. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица на непълно работно време. (чл.51 от ЗНЗ).505,43 лв.
9. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на майки с деца от 3 до 5 гоишна възраст (чл.53 а от ЗНЗ).2 727,00 лв.
10. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица изтърпели наказание лишаване от свобода (чл.55 от ЗНЗ).1 969,98 лв.
11. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица над 50 годишна възраст (чл.55 а от ЗНЗ).1 785,00 лв.
12. Насърчаване на работодателите да наемат продължително безработни лица (чл.55 в от ЗНЗ).930,00 лв.
13. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване и допълнително възнаграждение за наставник (чл. 55 г от ЗНЗ).5 789,00 лв.
14. Насърчаване на работодателите за разкриване на „зелени работни места“, за наемане на безработни лица с непрекъсната поддържна регистрация не по-малко от 6 месеца (чл. 55 д от ЗНЗ)12 945,00 лв.

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата.

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюра по труда“ – Сливница; пл. „Съединение“, № 1, стая № 5, тел. 0727/42694 (Нели Михайлова).

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.