Уважаеми посетители, този уеб сайт преустанови дейността си през есента на 2012г. по заповед на Агенцията по заетостта!

За въпроси и информация, моля посете уеб сайта на Агенцията по заетостта.

Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Нормативен документ

Срок за регистрация в ДБТ (в сила от 01.01.2011 г.)

Публикуваме изменен текст на чл. 54а от Кодекса за социално осигуряване, касаещ срокът за регистрация на лицата в Дирекция „Бюро по труда“. Желателно е, лицата да се регистрират в този срок, за да не губят евентуални права за изплащане на пълен размер на обезщетението за безработица в НОИ.