Уважаеми посетители, този уеб сайт преустанови дейността си през есента на 2012г. по заповед на Агенцията по заетостта!

За въпроси и информация, моля посете уеб сайта на Агенцията по заетостта.

Костинброд

Адрес на ДБТ:
гр. Костинброд 2230, ул. „Охрид“ №11 (сграда на РПК Костинброд), ет.2
Телефон за информация:
0721/665-11
Приемно време:
8.30 – 17.00

Община Костинброд има 14 населени места с общо население 16294 жители /21.07.2005г./:

 • Безден
 • Беледие хан
 • Богьовци
 • Бучин проход
 • Голяновци
 • Градец
 • Драговищица
 • Дреново
 • Дръмша
 • Костинброд
 • Опицвет
 • Петърч
 • Понор
 • Царичина
 • Чибаовци