Уважаеми посетители, този уеб сайт преустанови дейността си през есента на 2012г. по заповед на Агенцията по заетостта!

За въпроси и информация, моля посете уеб сайта на Агенцията по заетостта.

Сливница

Адрес на ДБТ:
гр. Сливница 2200, пл. „Съединение“ №1, ет.2
Телефони за информация:
0727/452-90; 422-70
Приемно време:
8.30 – 17.00

Община Сливница има 13 населени места с общо население 9590 жители /03.08.2007г./: