Уважаеми посетители, този уеб сайт преустанови дейността си през есента на 2012г. по заповед на Агенцията по заетостта!

За въпроси и информация, моля посете уеб сайта на Агенцията по заетостта.
Тотю Младенов оглавява МТСП

Тотю Младенов оглавява МТСП

Тотю Младенов е роден на 19.06.1964 г. в гр. Враца. Дипломиран строителен инженер, специалност „Водоснабдяване и канализация“ – Висш институт по архитектура и строителство (сега Университет по архитектура, строителство и геодезия, б.р.), гр. София.