Уважаеми посетители, този уеб сайт преустанови дейността си през есента на 2012г. по заповед на Агенцията по заетостта!

За въпроси и информация, моля посете уеб сайта на Агенцията по заетостта.

Новини

Конкурс за комикс на тема „Моята Мобилност”

Конкурс за комикс на тема „Моята Мобилност”

Европас – България стартира национален конкурс за комикс на тема „Моята Мобилност”.

EURES - Ден на отворени врати

EURES – Ден на отворени врати

Днес в ДБТ – Сливница, бе ден на отворените врати по EURES.
Служителите на бюрото разясняваха същността и функциите на европейската мрежа за заетост, търсенето и предлагането на работа в 27-те страни от Европейския съюз, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Конфедерация Швейцария.

Международна трудова борса за инженерни кадри и IT специалисти

Международна трудова борса за инженерни кадри и IT специалисти

На 20.04.2011 г., в Технически университет – Варна (Нов учебен корпус, етаж 5, зала „Конферентна-заседателна“), ще се проведе Международна трудова борса за инженерни кадри и IT специалисти.
На борсата ще присъстват EURES съветници от Германия, Дания и Норвегия.