Уважаеми посетители, този уеб сайт преустанови дейността си през есента на 2012г. по заповед на Агенцията по заетостта!

За въпроси и информация, моля посете уеб сайта на Агенцията по заетостта.

Новини

EURES онлайн дни на заетостта

EURES онлайн дни на заетостта

На 1-ви и 2-ри декември 2010 г., ще се проведе пилотен проект „EURES онлайн дни на заетостта“, в рамките на който всеки може да попитат подробно и да получи детайлна информация по зададените въпроси.

Процедура по мерки за месец 11.2010 г.

Дирекция „Бюро по труда“ – Сливница уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през месец ноември 2010 г.

Снимка: Nigel Stead/LSE

Нобелова награда за икономика за анализи на заетостта

Отличието е присъдено за разработване на теории, обясняващи как регулацията и икономическата политиката могат да влияят върху безработицата, незаетите работни места и заплатите.

Стажуване за младежи

Агенцията по заетостта стартира изпълнението на нова схема от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Схемата е насочена към младежи до 29-годишна възраст и наречена „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж”.

Мерки за насърчаване на заетостта /нова процедура/

Д ”БТ” Сливница уведомява всички работодатели, че разполага със свободни финансови средства по насърчителни мерки по реда на ЗНЗ.