Уважаеми посетители, този уеб сайт преустанови дейността си през есента на 2012г. по заповед на Агенцията по заетостта!

За въпроси и информация, моля посете уеб сайта на Агенцията по заетостта.

Новини

Ден на кариерата за хората с увреждания

Ден на кариерата за хората с увреждания

На 5-ти октомври от 13.30 ч. в хотел „Радисън“ в София ще се проведе специализирана трудова борса за хора с увреждания. Форумът се организира за шеста поредна година от „Българско сдружение за личностна алтернатива“. Проектът е финансиран от Агенция за хора с увреждания /АХУ/ и се изпълнява в сътрудничество с Нов Български Университет.

Приемна грижа - що е то?

Приемна грижа – що е то?

Приемната грижа позволява на децата, лишени от родителска такава, да бъдат поставени в условията на семейство. Целта е децата да бъдат отгледани в семейство и така да получат максимално добри условия и възможност за развитие.

Мини трудова борса – резултати

На 24.09.2010г от 10,00 часа в помещенията на Д”БТ” Сливница, в сградата на Общинска администрация Сливница, пл. „Съединение ” №1, се проведе „мини трудова борса”.

Трудова борса - гр. Сливница /24.09.2010 г./

Трудова борса – гр. Сливница /24.09.2010 г./

Дирекция „Бюро по труда“ – Сливница организира трудова борса с участието на работодатели и търсещи работа лица.
Събитието ще се проведе на 24.09.2010 г. от 10.00 ч. в приеманата на ДБТ – гр. Сливница, пл. „Съединение“ 1, етаж 2, стая №2 (сградата на Общинска администрация Сливница).

Подновява се издаването на ваучери за обучение по схема „Аз мога”

От 01.09.2010 г. Агенцията по заетостта подновява издаването на ваучери за включване в обучение по професионална квалификация и обучение по ключови компетентности по схема „Аз мога”.