Уважаеми посетители, този уеб сайт преустанови дейността си през есента на 2012г. по заповед на Агенцията по заетостта!

За въпроси и информация, моля посете уеб сайта на Агенцията по заетостта.

Кои са необходимите документи за регистрация на безработно, търсещо работа лице в Дирекция „Бюро по труда“?

Рейтинг: +20

Positive Negative

Регистрацията на търсещите работа лица се извършва лично в дирекция "Бюро по труда" въз основа на:
1. Документ за самоличност.
2. Заявление-декларация по установен образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.
3. Документи за придобито образование и/или квалификация.
4. Документи, удостоверяващи общ и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж.
5. Документ, издаден от общината, за регистрация по настоящ адрес.
6. Решение на Териториалната експертна лекарска комисия /Националната експертна лекарска комисия/ за лицата с трайно намалена работоспособност.
7. Други документи - в случаите, когато са необходими, и/или писмена декларация за удостоверяване на други обстоятелства.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.