Уважаеми посетители, този уеб сайт преустанови дейността си през есента на 2012г. по заповед на Агенцията по заетостта!

За въпроси и информация, моля посете уеб сайта на Агенцията по заетостта.

Кои безработни лица имат право на обезщетение?

Рейтинг: +7

Positive Negative

Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, които са подлежали на задължително осигуряване за всички осигурени социални рискове най-малко 9 месеца през последните 15 календарни месеца преди прекратяване на осигуряването и които:
1. Имат регистрация като безработни в съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта.
2. Не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране.
3. Не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл.4. от Кодекса за задължително обществено осигуряване.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.