Уважаеми посетители, този уеб сайт преустанови дейността си през есента на 2012г. по заповед на Агенцията по заетостта!

За въпроси и информация, моля посете уеб сайта на Агенцията по заетостта.

Какви документи са необходими за регистрация в Дирекция „Бюро по труда“ на лице, гражданин на държава членка на ЕИП?

Рейтинг: +4

Positive Negative

Необходимите документи за регистрация в ДБТ за граждани на ЕИП са както следва:
1. Документ за самоличност - лична карта или паспорт.
2. Документ, удостоверяващ адресна регистрация на територията на Република България, който може да бъде:
- Удостоверение за адресна регистрация на територията на Република България;
- Документ за пребиваване;
- Удостоверение за продължително пребиваване в Република България - след 3 месеца от влизане в страната (Издава се от Национална служба 'Полиция');
- Удостоверение за постоянно пребиваване в Република България (Издава се от Национална служба 'Полиция' при непрекъснато пребиваване в страната в продължение на 5 г.).

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.