Уважаеми посетители, този уеб сайт преустанови дейността си през есента на 2012г. по заповед на Агенцията по заетостта!

За въпроси и информация, моля посете уеб сайта на Агенцията по заетостта.

Равнище на безработицата

Раздел „Равнище на безработицата“ в основно меню „Електронни услуги“, предоставя лесно достъпна статистика за броя регистрирани безработни лица и процентно съотношение на последните към лицата в трудово-активна възраст.

В 6 на брой подменюта, може да бъде направена справка за петте общини и общо за цялата Дирекция „Бюро по труда“ – Сливница.

Резултатите се извличат от база данни в сортиращи се таблици, така че бързо да бъде направена справка относно пикови моменти.

За да са максимално от полза, данните могат да бъдат изтеглени в CSV файлове, които да се заредят в програми като MS Excel и OpenOffice Calc.

Надяваме се всичко това, да Ви бъде от полза.

CSV (англ. comma separated values) – данни, разделени със запетаи

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.