Уважаеми посетители, този уеб сайт преустанови дейността си през есента на 2012г. по заповед на Агенцията по заетостта!

За въпроси и информация, моля посете уеб сайта на Агенцията по заетостта.

EURES

EURES запазен знак

EURES (EURopean Employment Services, европейски услуги по заетостта) представлява мрежа за сътрудничество между службите за заетост в страните от Европейското икономическо пространство (27-те страни-членки на Европейския Съюз/ЕС/, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)и Конфедерация Швейцария. В мрежата са включени и партньорски организации – обществени служби по заетостта, професионални съюзи, работодателски организации и др. Мрежата се координира от Европейската Комисия.

Мрежата EURES е създадена през 1993 г. с цел подпомагане мобилността на Европейските пазари на труда чрез оказване на необходимото съдействие на:

  • Търсещите работа лица, които желаят да работят в чужбина
  • Работодателите, които желаят да наемат работници от чужбина
  • Търсещите работа лица и работодателите в пограничните региони

На сайта EURES България, можете да намерите много полезни материали, касаещи условията на пребиваване и труд в отделните страни от ЕИП, нормативна уредба и предстоящи събития. Сайтът разполага с непрекъснато нарастваща база данни от търсещи работа лица и работодатели, предоставящи такава.

В подменютата на нашият сайт, можете да разгледате актуалните обяви за работа в отделните страни, да изберете отговарящите на вашата квалификация и умения и да се свържете с нас, за да Ви изпратим цялата оферта, и да кандидатсвате за съответната позиция.

Препоръчваме да прочетете:

  1. Рейтинг: +18

    Как и къде мога да получа информация за работа в страна от ЕС извън междуправителствените спогодби?

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.