Уважаеми посетители, този уеб сайт преустанови дейността си през есента на 2012г. по заповед на Агенцията по заетостта!

За въпроси и информация, моля посете уеб сайта на Агенцията по заетостта.

Международна трудова борса за инженерни кадри и IT специалисти

На 20.04.2011 г., в Технически университет – Варна (Нов учебен корпус, етаж 5, зала „Конферентна-заседателна“), ще се проведе Международна трудова борса за инженерни кадри и IT специалисти.
На борсата ще присъстват EURES съветници от Германия, Дания и Норвегия.

Тук публикуваме някои от заявките за Дания:

НОРВЕГИЯ ТЪРСИ:
Норвежката служба по заетостта и EURES мрежата към нея набират технически инженери от името на Норвежки компании за нефтодобив и газодобив

 • АВТОМАТИЗАЦИЯ
 • HVAC
 • ТРЪБОПРОВОДИ
 • КИБЕРНЕТИКА
 • ПЕТРОХИМИЯ
 • РОТАЦИОННИ МАШИНИ
 • ЕЛЕКТРОНИКА
 • RISER
 • МАШИНОСТРОЕНЕ
 • КИП и А
 • ЕКОЛОГИЯ
 • СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ
 • СОНДАЖИ
 • МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО
 • ПОДВОДНИ РАБОТИ
 • ЕЛЕКТРИЧЕСТВО
 • МАШИНЕН ДИЗАЙН
 • СТОМАНЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
 • FLOW ASSURANCE
 • КОРАБНИ ТЕХНОЛОГИИ
 • ЗАВАРЯВАНЕ
 • ГЕОНАУКИ
 • МОРСКА АРХИТЕКТУРА
 • ВЯТЪРНА СИЛА
 • ХИДРАВЛИКА
 • ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЪБОПРОВОДИ
 • ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕРИ
 • МАШИННИ ИНЖЕНЕРИ
 • ИНФРАСТРУКТУРНИ ИНЖЕНЕРИ
 • IТ-СПЕЦИАЛИСТИ

ДАНИЯ ТЪРСИ:

 • ИНЖЕНЕР МЕХАНИЦИ
 • SAP IТ СПЕЦИАЛИСТИ
 • IТ АРХИТЕКТИ
 • IТ КОНСУЛТАНТИ
 • КОНСУЛТАНТИ МРЕЖОВИ ИСТАЛАЦИИ
 • РАЗРАБОТЧИЦИ НА СИСТЕМНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
 • СОФТУЕРНИ ПРОГРАМИСТИ (С++, С+, JAVA И ДР.)
 • ИНЖЕНЕРИ ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
 • ИНЖЕНЕР СПЕЦИАЛИЗИРАН В ЗАВАРЪЧНАТА МЕТАЛУРГИЯ
 • ИНЖЕНЕР ХИМИК, ИНЖЕНЕР БИОТЕХНОЛОГ ИЛИ ИНЖЕНЕР МЕХАНИК
 • ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР
 • СТАРШИ НЕФТЕН ИНЖЕНЕР
 • ПРИЛОЖЕН ИНЖЕНЕР
 • HVAC OEM СТАНДАРТНА ПРОГРАМА
 • ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВО
 • ИНЖЕНЕР МЕХАТРОНИКА ИЛИ МЕХАНИКА
 • ИНЖЕНЕР СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА
 • ИНЖЕНЕР ЗА АВТОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ
 • ИНЖЕНЕР ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА МОРСКИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ
 • ИНЖЕНЕР КАСЕ ПРОДАЖБИ

ГЕРМАНИЯ ТЪРСИ:

 • ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕРИ
 • МАШИННИ ИНЖЕНЕРИ ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
 • IТ-СПЕЦИАЛИСТИ

Компаниите предлагат:
Добри условия за работа
Дългосрочен договор или договор за изпълнение на проект
Кариера

Изпратете Вашата автобиография/CV на английски/немски език, преведени и легализирани дипломи и мотивационно писмо на
a.ninova@az.government.bg
v.dragneva@az.government.bg
до 15 април 2011 г.

Вашите документи ще бъдат предоставени на работодателите, които ще контактуват с Вас директно, ако намерят Вашата квалификация от практическо значение.

Пожелаваме успех на всички участници!

Нова процедура за насърчителни мерки за заетост (03.2011 г.)

Дирекция „Бюро по труда“ – Сливница, уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/, както следва:

Насърчителни мерки за заетост и обучение„Средства“
1. Насърчаване на работодателите да наемат безработни младежи до 29 г. (чл.36 ал.1 от ЗНЗ).2 100,00 лв.
2. Насърчаване на работодателите да наемат безработни младежи до 29 г. с трайни увреждания (чл.36 ал.2 от ЗНЗ).2 787,40 лв.
4. Насърчаване на работодателите микропредприятия да разкриват работни места като се субсидират първите 5 разкрити работни места (чл.50 от ЗНЗ).561,39 лв.
5. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица на непълно работно време. (чл.51 от ЗНЗ).505,43 лв.
9. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на майки с деца от 3 до 5 гоишна възраст (чл.53 а от ЗНЗ).2 727,00 лв.
10. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица изтърпели наказание лишаване от свобода (чл.55 от ЗНЗ).1 969,98 лв.
11. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица над 50 годишна възраст (чл.55 а от ЗНЗ).1 785,00 лв.
12. Насърчаване на работодателите да наемат продължително безработни лица (чл.55 в от ЗНЗ).930,00 лв.
13. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване и допълнително възнаграждение за наставник (чл. 55 г от ЗНЗ).5 789,00 лв.
14. Насърчаване на работодателите за разкриване на „зелени работни места“, за наемане на безработни лица с непрекъсната поддържна регистрация не по-малко от 6 месеца (чл. 55 д от ЗНЗ)12 945,00 лв.

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата.

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюра по труда“ – Сливница; пл. „Съединение“, № 1, стая № 5, тел. 0727/42694 (Нели Михайлова).

Европейски дни на заетостта София 2011

На 12 март 2011 г. в сградата на хотел „Дедеман Принцес София“ (гр. София, бул. „Мария Луиза“ 131 – до централни ЖП- и автогара) ще се проведе международна трудова борса, част от европейските дни по заетостта в България. Събитието е с начален час 09.00 и ще продължи до 17.00 ч.

В рамките на Европейските дни по заетостта се провеждат трудови борси, семинари, лекции и културни мероприятия, чиято цел е подобряване на трудовата мобилност в Европа. В тях ще се включват множество организации, между които местни фирми, обществени и частни бюра по труда, социални партньорски организации, университети, центрове за обучение и квалификация и търговски камари.

EURES съветниците ще представят за Вас условията за живот и работа в техните страни и ще Ви информират за свободни работни места.

При интерес от Ваша страна, ще е полезно да подготвите своята автобиография, като посочите професиите, по които желаете да работите и чуждоезиковите си познания.

Списък на участниците (EURES Съветници):

 • Великобритания
 • Германия
 • Дания
 • Италия
 • Норвегия
 • Република Чехия
 • Румъния
 • Словакия
 • Словения
 • Финландия
 • Швеция

Списък на участниците (фирми):

 • АДЕКО БЪЛГАРИЯ АД
 • МЕНПАУЪР БЪЛГАРИЯ
 • BULWORK
 • ХЮЛЕТ-ПАКАРД БЪЛГАРИЯ ЕООД
 • НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ АД
 • РОЛПЛАСТ ЕООД
 • KAUFLAND БЪЛГАРИЯ
 • ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД
 • ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ
 • PERFECT WAY ШВЕЙЦАРИЯ

Ще публикуваме пълна програма на събитието, веднага щом тези подробности бъдат уточнени.

 1. Рейтинг: +18

  Как и къде мога да получа информация за работа в страна от ЕС извън междуправителствените спогодби?