Уважаеми посетители, този уеб сайт преустанови дейността си през есента на 2012г. по заповед на Агенцията по заетостта!

За въпроси и информация, моля посете уеб сайта на Агенцията по заетостта.

НП „ОСПОЗ“ – проекти за 2010 г.

Дирекция „Бюро по труда“ – Сливница стартира набирането на проекти по НП „ОСПОЗ“ за 2010 г. Програмата цели да осигури заетост и социална интеграция на безработни лица, обект на месечно социално подпомагане, чрез разкриване на работни места:

 1. в общополезни дейности
 2. в дейности на територията на предприятия без държавно и/или общинско участие:
  • дейности, насочени към подобряване условията на труд и работна среда на територията на собственото им предприятие в сгради и постройки, в които се осъществява трудова дейност и се поддържа целогодишна/постоянна заетост на работните места в предприятието. Тези дейности са допустими за работодатели, които осъществяват основна производствена дейност от промишленото производство и/или от производството на строителна продукци
  • дейности в основното промишлено производство и производство на строителна продукция, водещи до повишаване на умения, квалификация и конкурентно-способност на наетите лица на свободния пазар
  • в дейности от основното производство, свързани с преработването на селскостопанска продукция

Работодателите, които могат да кандидатстват с проекти, са:

 1. Областни управители, общински администрации и общински предприятия
 2. Държавни предприятия и институции, извършващи общополезни дейности
 3. Юридически лица с нестопанска цел
 4. Предприятия без държавно и/или общинско участие

Краен срок за подаване на проектите 27.11.2009 г.

Разгледайте текста на програмата и изтеглете документите от сървъра на АЗ

Трудова борса /галерия/

Трудова борса 27.10.2009 г.

Трудова борса 27.10.2009 г.

На 27.10.2009 г. в гр. Костинброд бе проведена организирана от Дирекция „Бюро по труда“ – Сливница трудова борса с участието на работодатели и търсещи работа лица.

От посетилите борсата над 350 търсещи работа лица, 5 намериха своето ново работно място веднага, а участващите работодатели и обучаващи институции, обогатиха своите бази данни с много нови CV-та.

Събитието бе открито от г-жа Жана Кръстанова – Директор на Дирекция „Бюро по труда“ – Сливница, и бе уважено от г-н Кр. Кунчев – кмет на Община Костинброд, г-н Асен Георгиев – зам. кмет на Община Сливница, г-жа Снежа Ганчева – секретар на Община Сливница, г-жа Виолета Виденова – представител на Община Годеч, г-жа Валя Иванова – секретар на Община Костинброд и г-жа Елена Андонова – Директор на ДСП Костинброд.

Фирми и организации, взели участие на трудовата борса:

 • „Балгериън Трак Сървис“ ООД
 • „Кентрони“ ЕООД
 • „Ел Ем Импекс“ ЕООД
 • „АК Магнит“ АД
 • „Крафт Фуудс България“ АД
 • „Кока Кола ХБК“ АД
 • „Юроспийд“ ООД
 • „Поли-М 01“ ООД
 • „ПОПП“ ЕООД
 • „Олинеза“ ООД
 • „Партньори“ АД
 • „Равик – Д“ ООД
 • „Екоела Прима“ ЕООД
 • „Капитол груп“ ЕООД
 • „Евроинженеринг“ ООД
 • „Ролпласт“ ЕООД
 • „Колор 93 МС“ ООД
 • „Калцит“ ООД
 • „Стелт 2002“ ЕООД
 • СНЦ „Стелит“
 • „Военно окръжие – София област“

Снимкова галерия:

Равнище на безработицата

Статистика

Статистика

За пръв път от месец юни 2007 г. насам, равнището на безработицата за територията на Дирекция „Бюро по труда“ – Сливница, минава границата от 7 %.

Равнището все още е с около процент под средното за страната, но бележи съществено повишение в последните няколко месеца.

В предстоящият анализ за деветмесечието на 2009 г., който ще излезе до края на този месец, ще видите зависимостите по отделни показатели.

Изтеглете CSV файлове за анализ: