Уважаеми посетители, този уеб сайт преустанови дейността си през есента на 2012г. по заповед на Агенцията по заетостта!

За въпроси и информация, моля посете уеб сайта на Агенцията по заетостта.

Тотю Младенов оглавява МТСП

Тотю Младенов

снимка: в-к "Дневник"

Тотю Младенов е роден на 19.06.1964 г. в гр. Враца. Дипломиран строителен инженер, специалност „Водоснабдяване и канализация“ – Висш институт по архитектура и строителство (сега Университет по архитектура, строителство и геодезия, б.р.), гр. София.

От 1990 до 1991 година работи в строителна фирма в гр. Враца като проектант.
От есента на 1991 г. работи като координатор в Синдикалния регионален съвет на КТ „Подкрепа“ във Враца, а от 1992 г. е избран за негов председател.
През 1995 г. заема поста конфедерален секретар по информационната политика на КТ „Подкрепа“.
От 15 март 2002 година е изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда“.
От януари 1997 г. до март 2002 г. е избран за конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“ – София по социалната политика и отговаря за цялостната социална политика на синдиката.

Новият министър на МТСП има специализации в САЩ, Полша, Унгария, Германия, Франция, Белгия, Гърция, Аржентина и Чили в областта на пенсионно-осигурителните системи, осигуряването срещу трудови злополуки и професионални заболявания, осигуряването срещу безработица, пазара на труда, квалификацията и преквалификацията.

Участва като представител на КТ „Подкрепа“ в Националният съвет за тристранно сътрудничество, както и в парламентарната Комисия по социална политика,. Бил е заместник председател на Националният съвет по условия на труд от квотата на работниците и служителите, и председател на Надзорният съвет на Националната служба по заетостта от квотата на работниците и служителите.

През 2007 г., издигнат от ГЕРБ, печели кметските избори във Враца.